Hunan-ddarpar yn Llys Aeron

Hunan-ddarpar yn Llys Aeron

Hunan-ddarpar yn Llys Aeron

Hunan-ddarpar yn Llys Aeron

Hunan-Ddarpar

 

Mae Llys Bach yn llety hunan-ddarpar mawr modern sydd wedi cael ei adnewyddu yn hydref 2007 ac yn rhan o’r gwesty ei hun. Mae wedi’i leoli ar y llawr gwaelod isaf ac yn arwain allan at ardal patio o fewn yr ardd sydd a wal o’i chwmpas.

 

Llety hunan-ddarpar sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
Yn cysgu 4 o bobl.
Dim ysmygu o fewn yr adeilad.
Parcio preifat.

Cyfleusterau
1 ystafell wely ddwbl
1 ystafell gyda phâr o welyau
Lolfa gyda soffas lledr brown. Teledu mawr gyda ‘Freeview’. Bwrdd bwyd a 6 cadair.
Cegin gyda phopty a hob trydan, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, rhewgell ac oergell.
Darperir llestri, llestri gwydr ac offer coginio.
Gwres canolog olew
Darperir dillad gwely

Prices

Cyfraddau llogi wythnosol £600-£900

(lleiafswm o 2 noson – ffoniwch am gyfraddau arbennig yn ystod y gaeaf)

What our guests say

“Lovely house in a beautiful setting. Spotlessly clean, excellent food and friendly hosts. I hope to return” 

Jonathan Elgood, London

Datganiad Mynediad Llys Bach

Gellir parcio ceir oddi ar y briffordd yn union y tu allan i’r gwesty. Mae yna 3 gris bas yn arwain i lawr i’r ardd ac yna llwybr yn arwain at 3 gris arall cyn cyrraedd y patio. Mae yna goridor llydan yn arwain i mewn i’r cyntedd. Mae 2 ystafell wely yn arwain o’r cyntedd, 1 ystafell ymolchi, lolfa a chegin cynllun agored. Mae yna gawod y gellir cerdded i mewn iddi yn yr ystafell ymolchi gyda theils gwrth-lithr a rheilen gydio. Nid oes grisiau o fewn y fflat.

Enquiry

6 + 11 =