Mannau lleol o ddiddordeb

Mannau lleol o ddiddordeb

Mannau lleol o ddiddordeb

Mannau lleol o ddiddordeb

Aberaeron

 

Mae Aberaeron gyda’i thai amryliw yn dref harbwr Sioraidd hynod o brydferth. Roedd unwaith yn harbwr prysur gyda nifer fawr o gychod yn cael eu hadeiladu yma, erbyn hyn fodd bynnag, cychod hwylio a physgota ar gyfer hamddena sydd yma. Lle gwell i ymlacio a gwylio’r byd a’i brysurdeb wrth fwyta Hufen Iâ Mêl enwog sydd ar werth yn yr ‘Hive on the Quay’?

Mae yna nifer helaeth o fwytai o safon ar gael yn lleol. Cewch gyfle i fwynhau nifer o wahanol fwydydd yn amrywio o bysgodyn a sglodion yn yr awyr agored i ‘haute cuisine’.

Enquiry

9 + 14 =

CONTACT US

Llys Aeron Guest House

Lampeter Road

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0ED

01545570276

enquiries@llysaeron.co.uk