Hunan-ddarpar

Mae Llys Bach yn llety hunan-ddarpar mawr modern sydd wedi cael ei adnewyddu yn hydref 2007 ac yn rhan o’r gwesty ei hun. Mae wedi’i leoli ar y llawr gwaelod isaf ac yn arwain allan at ardal patio o fewn yr ardd sydd â wal o’i chwmpas.

 • Llety hunan-ddarpar sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn.

 • Yn cysgu 4 o bobl.

 • Dim ysmygu o fewn yr adeilad.

 • Parcio preifat.

Cyfleusterau

 • 1 ystafell wely ddwbl

 • 1 ystafell gyda phâr o welyau

 • Lolfa gyda soffas lledr brown. Teledu mawr gyda ‘Freeview’. Bwrdd bwyd a 6 cadair.

 • Cegin gyda phopty a hob trydan, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, rhewgell ac oergell.

 • Darperir llestri, llestri gwydr ac offer coginio.

 • Gwres canolog olew

 • Darperir dillad gwely

Datganiad Mynediad Llys Bach

Gellir parcio ceir oddi ar y briffordd yn union y tu allan i’r gwesty. 
Mae yna 3 gris bas yn arwain i lawr i’r ardd ac yna llwybr yn arwain at 3 gris arall cyn cyrraedd y patio. Mae yna goridor llydan yn arwain i mewn i’r cyntedd. Mae 2 ystafell wely yn arwain o’r cyntedd, 1 ystafell ymolchi, lolfa a chegin cynllun agored. Mae yna gawod y gellir cerdded i mewn iddi yn yr ystafell ymolchi gyda theils gwrth-lithr a rheilen gydio. Nid oes grisiau o fewn y fflat.

Cyfraddau llogi wythnosol £500-£750

Pris fesul noson o £130 (lleiafswm o 2 noson – ffoniwch am gyfraddau arbennig yn ystod y gaeaf)