Ystafelloedd a Phrisiau

Mae ystafelloedd ymolchi en suite yn y tair ystafell wely ac mae pob un wedi’i chynllunio’n wahanol ac yn cynnwys nifer o eitemau bach ychwanegol a fydd yn eich galluogi i fwynhau eich cyfnod gyda ni.

> Ystafell 1

> Ystafell 2

> Ystafell 3

Ym mhob ystafell:

  • Dillad gwely moethus o gotwm Eifftaidd

  • Teledu sgrin fflat

  • Chwaraewr Radio/CD

  • Cysylltiad Wi-Fi yn rhad ac am ddim

  • Sychwr gwallt

  • Cyfleusterau gwneud paned yn cynnwys te llysieuol a the ffrwythau

  • Blodau ffres

 

Ystafelloedd a chyfraddau y noson

Ystafell wely ddwbl/gyda phâr o welyau ar gyfer dau berson –pris o £85 i fyny

Un person yn unig– pris o £50 i fyny

Amser Cyrraedd

Amser cyrraedd o 4.30 p.m. - 7.00 p.m. (rhaid trefnu o flaen llaw os am gyrraedd ar unrhyw adeg arall)  
Amser gadael cyn 10.30 a.m.

Ysmygu

Ni chaniateir ysmygu o dan unrhyw amgylchiadau yn Llys Aeron ond mae croeso i ysmygwyr fodd bynnag ddefnyddio’r ardd.

Datganiad Mynediad Gwesty Llys Aeron

Gellir parcio ceir oddi ar y briffordd yn union y tu allan i’r gwesty. 
Mae 3 gris yn arwain at y drws ffrynt sy’n arwain i’r ystafell wydr ac yna 2 ris ychwanegol cyn mynd i mewn i’r tŷ. 
Mae yna gyntedd eang lle byddwn yn eich croesawu. 
Mae’r ystafell frecwast/lolfa ar yr un lefel â’r cyntedd ac yn edrych allan dros yr ardd sydd â wal o’i chwmpas. 
Mae staer lydan sy’n codi’n raddol i’r llawr 1af , gyda 3 rhes o risiau – 9,3, a 7 gris gyda hanner-landin a chanllaw ar y chwith 
Mae yna landin mawr gyda 3 ystafell yn arwain i ffwrdd.

Ystafelloedd gwely

Ystafell 1 - ystafell fawr gyda gwely brenin mawr, bath en-suite gyda chawod llaw.

Ystafell 2 - ystafell ddwbl en-suite gyda phâr o welyau, cawod y gellir cerdded i mewn iddi gyda rheilen gydio.

Ystafell 3 - ystafell ddwbl en-suite gyda phâr o welyau, bath a chawod uwchben gyda rheilen gydio.

Mae croeso i’r gwesteion ddefnyddio’r ardd. 
Gellir cyrraedd canol y dref ar droed mewn ychydig funudau.