Sba

Mae gennym dwb poeth hydrotherapi sydd newydd gael ei adeiladu o fewn ein gardd sydd â wal o’i chwmpas. Gallwch logi’r twb i chi eich hun am bris o £4 y person am sesiwn o 30 munud.


Mae ein sba yn soffistigedig ac yn bwerus iawn gyda goleuadau i weddu i’r awyrgylch. Gallwch addasu’r botymau er mwyn sicrhau bod y dŵr yn cyrraedd gwahanol rannau o’r corff fel y gallwch ymlacio’n llwyr.


Defnyddiwch y sba os ydych am wneud yn fawr o’ch amser gyda ni.


Gallwch logi sliperi a gŵn llofft am £7 y person